• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Legal frame

Consiliul Judeţean Timiş-Regulament de organizare și funcționare

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş - Legislaţie

A.B.A. Banat - Regulament de organizare si functionare

Instituţia Prefectului Judeţului Timiş - Legislaţie

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis -Statut

AJOFM Timiş-Legislație

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş- Legislație

ISU Banat - Cadru legal

AQUATIM - Cadru legislativ