• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Proiecte ale instituțiilor publice

Proiecte de investiții Aeroportul Internațional TV

Aeroportul Internaţional Timişoara: proiect de 2 milioane de euro,

finanţat de Uniunea Europeană

Proiectul depus de Aeroportul Internaţional Timişoara legat de Terminalul Intermodal de Marfă a fost selectat pentru finanţare prin programul TEN-T 2013 (Trans-European Transport Network).  La nivelul României, numai 4 proiecte vor fi finanţate prin acest program al Uniunii Europene.

Proiectul „Cargo Tim – Studii pentru Dezvoltarea Infrastructurii Transportului Intermodal de Marfă la Aeroportul Internaţional Timişoara”, a fost evaluat pozitiv, a trecut de toate etapele de selecţie, iar Comisia Europeană a elaborat decizia de finantare si a virat deja 500.000 euro pentru inceperea implementarii proiectului.

Proiectul are o valoare estimata de 2 milioane de euro şi este finanţat 50% din fonduri nerambursabile şi 50 % din fonduri asigurate de catre promotorul proiectului.

      Principalele elemente de infrastructură ce sunt vizate în urma studiilor pentru care a fost aprobată cofinantarea sunt realizarea suprafeţelor de mişcare pentru aeronave de transport marfă, precum şi platforme pentru calea ferată şi pentru transportatorii rutieri.  Totodată, părtile componente ale Terminalului Intermodal de la Aeroport vor fi: Centrul Cargo, terminalul de cale ferată şi reabilitarea liniei ferate existente în perimetrul aeroportului şi conexiunea acesteia la reţeaua naţională, parcări pentru autoturisme şi conexiuni de transport.

 

        Aeroportul Timisoara a depus proiectul în luna martie 2014, prin programul TEN-T (Trans-European Transport Network). 

            Programul TEN- T a fost stabilit de către Comisia Europeană pentru a sprijini construirea şi modernizarea infrastructurii de transport în întreaga Uniune Europeană. Prin acest program se oferă sprijin financiar în vederea realizării unor proiecte importante de infrastructură de transport în conformitate cu obiectivul european de extindere a competitivității, crearea de locuri de muncă şi coeziunea europeană.

            Aeroportul Internaţional Timişoara va pregăti şi un alt proiect european, finanţat prin programul POS – T (Programul Operaţional Sectorial Transport) pentru perioada 2015-2030, prin care va construi infrastructura necesară Terminalului Intermodal. Acest obiectiv a fost cuprins în Masterplanul General de Transport şi inclus pe lista investiţiilor prioritare la nivel naţional.

           Astfel, în cadrul Master Planului General de Transport al României care reprezintă strategia naţională a Ministerului Transporturilor pentru perioada 2015-2030, au fost incluse două obiective majore atât la nivel naţional, cât şi la nivel european. Valoarea totală a realizării acestor obiective este de 82,2 milioane de euro, fonduri nerambursabile. Este vorba de realizarea unui Terminal Intermodal de Marfă şi a unui Terminal Intermodal de Pasageri. Aceste obiective au fost incluse în Master Plan la capitolul 7 - Transport Aerian.

Terminalul de Marfă va include Centrul Cargo, platforma de staţionare aeronave, terminalul de cale ferată, reabilitarea liniei ferate existente în perimetrul aeroportului şi conectarea acesteia la reţeaua naţională, parcări pentru autovehicule şi conexiuni de transport.

Un prim pas pentru dezvoltarea aeroportului spre zona de marfă a fost realizat prin aprobarea de către Comisia Europeană a proiectului mentionat mai sus „Cargo Tim - Studii pentru Dezvoltarea Infrastructurii Transportului Intermodal de Marfă la Aeroportul Internaţional Timişoara” pentru finanţare prin programul european TEN-T.

Terminalul de Pasageri va fi construit etapizat şi va include o aerogară de mari dimensiuni dotată cu toate facilităţile comerciale şi operaţionale. De asemenea, va fi construită o autogară  legată printr-o galerie comercială de aerogară, care va deservi transportul public şi care va reprezenta un nod rutier important prin care se va facilita transportul pasagerilor cu autobuzul spre destinaţii regionale şi internaţionale. În plus, vor fi construite şi spaţii comerciale, parcări auto, dar şi o gară pentru a asigura legătura între aeroport şi magistrala feroviară pe ruta Viena-Budapesta-Timişoara-Bucureşti.

Aceste două investiţii majore, esenţiale pentru judeţul Timiş şi incluse în Master Planul General de Transport, vor avea un rol extrem de important pentru regiunea de vest a României. Dezvoltarea zonei economice se va realiza prin îmbunătăţirea infrastructurii din această parte a oraşului, vor fi create locuri de muncă în cadrul aeroportului şi în zonele adiacente. Companiile private vor avea noi oportunităţi de dezvoltare prin oferirea unor legături excelente între căile rutiere – prin conexiunile cu şoseaua de centură şi autostradă – şi cele feroviare şi aeriene. De asemenea, prin eliminarea traficului greu din oraş, va fi redusă poluarea şi congestia traficului urban şi va fi menţinută în stare mai bună infrastructura rutieră urbană. Călătorii vor avea parte de condiţii de călătorie mai bune, de timp redus de şedere şi de legături optime spre destinaţia lor finală.