• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Direcția pentru Agricultură Timiș- Cadru legislativ

Direcţia pentru agricultură judeţeană Timiş este un serviciu public deconcetrat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin care se asigură, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi stategiilor din domeniul de activitate al ministerului.

Organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Timiş sunt reglementate de prevederile HG nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, HG nr.751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

DAJ Timiş este responsabilă cu implementarea la nivel judeţean a strategiei şi a Programului de guvernare în domeniile agriculturii şi producţiei alimentare, îmbunătăţirilor funciare, precum şi în domeniile conexe: fitosanitar, conservarea şi managementul durabil al solurilor şi al resurselor genetice vegetale şi animale.

Direcția pentru Agricultură Timiș- reglementări

 
Legislație
 

Romanian