• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Tarife de evacuare a apei fluviale şi menajere

Type of discharge Pump price (lei/1000 mc)
Prin pompare 219
Gravitaţională 145
CSV