• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Misiune economică multisectorială în Federaţia Rusă

La sfârșitul lunii iunie 2019, o delegaţie a Consiliului Judeţean Timiş, condusă de domnul Președinte Călin-Ionel Dobra, s-a deplasat într-o misiune economică multisectorială în Federaţia Rusă, organizată de către Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş la Moscova şi la Sankt Petersburg. Acest eveniment, organizat în premieră în activitatea CCIAT, a avut ca scop întărirea contactelor bilaterale româno-ruse în domenii de interes comun precum colaborările interregionale, cultura, educaţia sau schimburile comerciale, în avantajul ambelor state. În acest context, prioritară a fost identificarea unor oportunităţi şi proiecte de cooperare şi investiţii între cele două ţări şi regiuni.

Oficialii ruşi s-au arătat foarte deschişi la oportunităţile de consolidare a cooperării bilaterale, manifestându-și interesul de a se informa cu privire la avantajele competitive care situează judeţul Timiş pe primul loc în topul judeţelor din România în ceea ce priveşte dezvoltarea economiei, numărul investiţiilor străine şi nivelul de trai. Prezentarea judeţului Timiş a avut rolul de a releva îndeosebi infrastructura aflată în plină dezvoltare, potențialul investițional atractiv şi mediul de afaceri dinamic, pentru a încuraja astfel potenţialii investitori străini şi schimburile comerciale de import-export.

În plus, succesul misiunii a fost asigurat şi de încheierea unui Memorandum de Colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie Moscova, stabilindu-se contacte de afaceri directe între firmele timișene şi cele ruseşti. Vizita delegației oficiale a județului Timiș la misiunea economică multisectorială din Rusia a fost apreciată de partenerii ruşi, de Ambasada Federaţiei Ruse în România şi de Ambasada României în Federaţia Rusă ca fiind un important pas înainte în dezvoltarea relaţiilor bilaterale româno-ruse, în acord cu priorităţile stabilite la nivel inter-statal, dovadă fiind şi decizia de a participa la evenimentele organizate în Timiş.

Drept dovadă, în toamna aceluiași an, vizita a fost fructificată prin participarea a peste 20 de firme rusești la Forumul Internațional de Afaceri Republica Cehă – Federația Rusă – Grecia – România, organizat în Timiș de către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură, având ca scop intensificarea schimburilor comerciale bilaterale, creșterea numărului investițiilor străine în Timiș și promovarea produselor autohtone pe piețele străine. Prin urmare, vizita din luna iulie a creat contextul necesar pentru a pune în legătură firme puternice din aceste țări, care să inițieze noi colaborări în numeroase domenii de activitate.

Instituții: 
Consiliul Judeţean Timiş