• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Obiective turistice

Piața Libertății Timișoara

Piaţa Libertăţii

Denumiri istorice

Piaţa de Paradă (Parade Platz),  Piaţa Libertăţii (Freiheitsplatz),  Piaţa Prinţul Eugen (Jenö herceg tér).

Datare

Piața Libertății Nr. 1
Latitude: 45.755673000000
Longitude: 21.227175000000
,

Zoo Timișoara și Pădurea Verde Timișoara

Grădina Zoologică Timişoara este cea mai nouă grădină zoologică din România şi este amplasată în partea de nord-est a Municipiului, în Pădurea Verde, pe o suprafaţă de 6,34 ha teren, aflat în proprietatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Latitude: 45.782368000000
Longitude: 21.268855000000
,

Pădurea Cenad

În cadrul Parcului Natural "Lunca Mureșului" există patru zone strict protejate, unde activitățile de exploatare a resurselor naturale sunt strict interzise: Prundul Mare (717,9 ha), Pădurea Cenad (310,5 ha), Insula Mare Cenad (2,1 ha) şi Insulele Igriş

Latitude: 46.162980000000
Longitude: 20.537186000000
,

Parc Dendrologic Bazoș

Parcul Dendrologic Bazoş este situat în plină câmpie, la cca. 20 kilometri sud-est de Timişoara, pe teritoriul cuprins între râurile Bega şi Timiş. Are caracter de unicat în România.

Bazoș
Latitude: 45.752380000000
Longitude: 21.424922000000
,

Pajiştea cu narcise de la Băteşti

Aria naturală cu o suprafață de 20 hectare se află în extremitatea nord-estică a județului Timiș, în aria teritorială nordică a satului Bătești, pe partea dreaptă a drumului național (

Se află în extremitatea nord-estică a județului Timiș, în aria teritorială nordică a satului Bătești teritoriul administrativ al orașului Făget, pe partea dreaptă a drumului național (DN68A) care leagă orașul Făget de localitatea Margina
Latitude: 45.847217000000
Longitude: 22.205579000000

Sărăturile Diniaș

Sărăturile Diniaș - rezervație naturală ocupă 4 ha pe teritoriul administrativ al comunei Peciu Nou. Aici sunt protejate mlaştini sărăturate, care păstrează numeroase specii rare de floră, ce prezintă o mare importanţă pentru studiul dezvoltării vegetaţiei în condiţii naturale.

Comuna Peciu Nou
Latitude: 45.651986000000
Longitude: 21.006380000000
,

Mlaştinile Satchinez

Mlaştinile Satchinez formează o rezervaţie naturală ornitologică care se întinde pe 242 de hectare în hotarul localităţii Satchinez, din judeţul Timiş. Este supranumită „Delta Banatului".

Aici trăiesc 40% dintre speciile de păsări întâlnite pe teritoriul României.

Hotarul localității Satchinez
Latitude: 45.917820000000
Longitude: 20.995643000000
,

Mlaștinile Murani

Mlaștinile Murani - rezervație naturală. Rezervație naturală ornitologică, 200 ha, se află pe teritoriul administrativ al comunei Pișchia, la nord de Timișoara.

3.DJ691, Pişchia, Judeţul Timiş (în Nord-Estul Timişoarei, la 20 km de marginea oraşului)
Latitude: 45.944171000000
Longitude: 21.347154000000
,

Pajiștea cu narcise Bătești

Pajiștea cu narcise Bătești arie protejată care ocupă 20 ha, se află în extremitatea nord-estică a județului Timiș, în aria teritorială nordică a satului Bătești teritoriul administrativ al orașului Făget, pe part

DN68A
Latitude: 45.847366000000
Longitude: 22.206974000000
,

Lunca Pogănișului

Lunca Pogănișului (Lunca Pogăniciului) este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip botanic) situată în județul Timiș, pe teritoriul administrativ al comunelor Sacoșu Turcesc și Tormac.

Sacoșu Turcesc, Tormac
Latitude: 45.563085000000
Longitude: 21.492069000000
,

Munții Poiana Ruscă

Zona agroturistică a piemontului masivului Poiana Ruscă este amplasată în partea de est a judeţului Timiş la graniţa cu judeţele Hunedoara şi Caraş-Severin. Localităţile care aparţin acestei zone sunt:

Mai multe localități din estul județului.
Latitude: 45.662340000000
Longitude: 22.321770000000

Peștera Albastră

Peștera Albastră este situată  în Pietroasa, Județul Timiş în Munţii Poiana Ruscă, este deschisă turiștilor fără taxă de vizitare.

Pietroasa.
Latitude: 45.836111000000
Longitude: 22.394444000000
,

Peștera din Stânca lui Florian

Peștera de la Românești sau Peștera cu Apă, situată în apropierea localității cu același nume, în versantul stâng al văii Pustinia, nu departe de confluența ei cu Bega Poienilor.

Tomești.
Latitude: 45.767388223835
Longitude: 22.370685381409
,

Peștera Românești

Peștera de la Românești sau Peștera cu Apă, situată în apropierea localității cu același nume, în versantul stâng al văii Pustinia, nu departe de confluența ei cu Bega Poienilor.

Românești.
Latitude: 45.796972700000
Longitude: 22.350482900000

Cascada Cornet

Cascada Cornet este situată pe cursul de apă Pârâul Cornet la o distanţă de aproximativ 5 km. în amonte faţă de localitatea Nădrag, pe valea cu acelaşi nume. Diferenţa de nivel a albiei pârâului dintre partea de sus şi partea de jos a cascadei este de aproximativ 5 m.

Se află la aproximativ 5 km în amonte de localitatea Nădrag.
Latitude: 45.627146616232
Longitude: 22.201502300000
,

Mănăstirea Timișeni

Este ctitoria mitropolitului Vasile Lăzărescu, din anul 1944. A fost înzestrată prin osteneala exarhului mănăstirilor din Banat din acea vreme, Justinian Dalea. Serviciile religioase se oficiau la început în capela amenajată în interiorul imobilului.

Comuna Şag, judeţul Timiş, telefon: 0256/394885
Latitude: 45.652260781700
Longitude: 21.177252600000
,

Mănăstirea Săraca

Ansamblul pictural: Fresca bisericii, de o mare valoare artistica, datează din 1730, când a fost   refăcuta pe structura picturii din secolul al XVI-lea de către meșteri zugravi deosebit de iscusiți, care ne-au rămas până acum necunoscuți, dar ce par sa fi venit din Țara Româneasca.

Sat Şemlacu Mic, oraș Gătaia, judeţul Timiş Telefon: 0256/410005
Latitude: 45.349265074545
Longitude: 21.414080850000
,

Mănăstirea Românești

În anul 1910, episcopul Miron Cristea, viitorul patriarh, a făcut o vizită canonică în parohiile din aceste locuri şi sesizând frumuseţea peisajului, a hotărât zidirea unei mănăstiri pe locul numit „Balta caldă“. Temelia bisericii s-a pus în anul 1912, prin dania familiei Glava din Româneşti.

Sat Româneşti, comuna Tomeşti, judeţul Timiş
Latitude: 45.811901131750
Longitude: 22.314112200000
,

Mănăstirea Partoș

Cea mai veche menţiune documentară ce ne este cunoscută despre acest aşezământ monahicesc datează din 1571, după 19 ani de la ocuparea Banatului de către turci, când ieromonahul Laurenţiu, aflat în drum spre Braşov şi Alba Iulia, zăboveşte timp mai îndelungat aici şi face danie o tipăritură din 1

Sat Partoş, com. Banloc, jud. Timiş
Latitude: 45.334993708613
Longitude: 21.125759400000
,

Mănăstirea Morisena

A fost înfiinţată în anul 2003, pe temeiul faptului că la Cenad (vechea Morisena) exista în jurul anului 1002 o mănăstire de călugări răsăriteni, cea mai veche atestată documentar de pe teritoriul ţării noastre.

Comuna Cenad, judeţul Timiş
Latitude: 46.114309466510
Longitude: 20.592320000000