• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Obiective turistice

Biserica “Sf. Nichita Romanul” din Nemeşeşti

Planul bisericii, specific arhitecturii populare din zona Făgetului, este dreptunghiular, cu altarul pentagonal ușor retras față de pereții naosului. Realizată în întregime din lemn, biserica are un spațiu boltit în naos și altar și nu este decorată cu picturi murale.

Latitude: 45.889283716784
Longitude: 22.315496250000

Biserica Sfântul Gheorghe de la Lucareț

Biserica sârbească de lemn din Lucareț, comuna Brestovăț. Biserica are 

DJ572
Latitude: 45.837287543475
Longitude: 21.668381050000

Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Hezeriş

Construcția este realizată din bârne de stejar prinse în „căței”, având pereții exteriori tencuiți cu pământ și spoiți cu var. La penultima restaurare au fost mărite și ferestrele și ușile de acces. Turnul de peste pronaos este zvelt, de formă prismatică, surmontat de un capac piramidal.

DJ609, sat Hezeriș
Latitude: 45.728020815188
Longitude: 21.926710100000

Biserica de lemn „Sfântul Dumitru” din Dubești

Biserica „Sfântul Dumitru” din Dubești datează din secolul al XVII-lea. Construit din bârne masive de stejar aparent, lăcașul are absida altarului decroșată. În 1931, s-a înlocuit vechea învelitoare a acoperișului din șindrilă cu cea actuală, din tablă zincată.

DC96
Latitude: 45.925796679032
Longitude: 22.024004500000

Biserica de lemn din Dragomirești

Deși este construită în sistemul „în căței”, nu este lipită cu pământ la exterior, păstrând lemnul aparent. Planimetric se înscrie în tipul IV, având absida altarului semicirculară. Tinda tăvănită, nava acoperită cu o boltă semicilindrică, iar peste altar o semicalotă tot din scânduri.

DC133, Dragomirești, Comuna Știuca, județ Timiș
Latitude: 45.544591068744
Longitude: 21.949932500000

Biserica de lemn din Dobrești

Biserica de lemn din Dobrești are hramul „Cuvioasa Paraschiva”. Construită în anul 1832. 

În prezent, este biserică parohială.

Aici se oficiază cu regularitate toate serviciile religioase pentru cele 23 de familii ortodoxe care au mai rămas în localitate.

DC93
Latitude: 45.908181441784
Longitude: 21.939718650000

Biserica “Cuvioasa Paraschiva” din Curtea

Biserica de lemn din Curtea a fost construită în anul 1794

Are hramul „Sf.Cuvioasă Paraschiva” (14 octombrie)

DC108, Curtea 307135, Romania
Latitude: 45.828881492273
Longitude: 22.307631900000

Crivobara - Biserica de lemn „Nașterea Maicii Domnului”

Biserica „Nașterii Maicii Domnului” datează din anul 1870. Pereții, din bârne de stejar, sunt acoperiți cu pământ atât la interior, cât și exterior.

DJ609A
Latitude: 45.912791089605
Longitude: 21.816777000000

Stațiunea Balneoclimaterică Buziaș, Pădurea și Parcul Buziaș

Staţiunea balneară Buziaş

Latitude: 45.385570000000
Longitude: 21.362050000000

Biserica „Cuvioasa Paraschiva” din Crivina de Sus

A fost construită în anul 1676 și a fost reparată în 1778.

Crivina de Sus, comuna Pietroasa, județul Timiș
Latitude: 45.842478504084
Longitude: 22.438116000000

Biserica “Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, din Coşeviţa

Este un lăcaş de cult cu caracteristici unice de arhitectură.

DN68A, Coșevița, Romania
Latitude: 45.878491777487
Longitude: 22.385652100000

Biserica “Sf. Gheorghe” din Cebza

Biserica de lemn Sf. Gheorghe, azi biserică de cimitir, datează din  1758.

La capătul de nord al satului, în apropiere de digul ce zăgăzuieşte Timişul, în mijlocul cimitirului parohial, tronează biserica de lemn cu hramul Sfântul Gheorghe.

Sat aparţinător Cebza, oraş Ciacova
Latitude: 45.554102938933
Longitude: 21.065222000000

Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Căpăt

În curtea bisericii noi a satului, edificată în 1925, se păstrează vechea biserică de lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Este construită din bârne de stejar, în sistemul „în căței”. Din punct de vedere planimetric se înscrie în tipul IV, cu absida altarului semicirculară.

Sat Căpăt, comuna Racovița, județul Timiș
Latitude: 45.684428487510
Longitude: 21.664019800000

Biserica "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul", din Româneşti

Biserica de lemn cu hramul "Nașterea Sfântului loan Botezătorul" se prezintă în momentul de față într-o stare rea de conservare. Șarpanta acoperișului este șubredă, la fel și peretele de nord al lăcașului, expus mai mult intemperiilor.

Sat Românești, jud. Timiș. Se află în cimitirul localității Românești, nu departe de șosea.
Latitude: 45.811901131750
Longitude: 22.314112200000

Biserica „Cuvioasa Paraschiva” din Margina

Biserica de lemn din Margina este datată din 1737. Biserica de lemn cu hramul "Cuvioasa Paraschiva" a fost construită în 1737, în conformitate cu inscripția incizată în prestolul de gresie al altarului.

DC100, Margina, Romania
Latitude: 45.861892658432
Longitude: 22.273879100000

Biserica „Cuvioasa Paraschiva” din Jupâneşti

Biserica de lemn din Jupânești a fost construită în sec.XVIII. Are hramulSf. Cuvioasă Paraschiva”(14 octombrie).

DC113, Jupânești, Romania
Latitude: 45.787920950073
Longitude: 22.268836550000

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Homojdia

Biserica de lemn a fost construită între 1782-1804. Biserica are hramul  „Adormirea Maicii Domnului”.

Sat Homojdia, comuna Curtea, județul Timiș.
Latitude: 45.856371010257
Longitude: 22.356083400000

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Groşi

Biserica de lemn din Groşi se află în localitatea omonimă, comuna Margina, judeţul Timiş. Din punct de vedere tipologic şi structural, biserica este asemănătoare cu cea din Bătești.

Sat Groşi (comuna Margina), județ Timiş Este accesibilă pe cale rutieră, pe drumul local 682, la o distanţă de 65 km faţă de oraşul Lugoj. Satul este situat într-o regiune colinară şi are un anumit grad de izolare, iar numărul de familii ce trăiesc aici e
Latitude: 45.915108831125
Longitude: 22.287515400000

Băteşti - Biserica Cuvioasa Paraschiva

La doi kilometri de oraşul Făget, pe valea pârâului Vădana se găseşte satul Băteşti, atestat documentar din 1597. În mijlocul unei splendide livezi de meri şi pruni, la circa 200 de metri de noua biserică şi de artera de circulaţie se găseşte vechea biserică de lemn.

DC113, Bătești, Romania
Latitude: 45.845811860810
Longitude: 22.205515050000
,

Muzeul Satului Bănățean

Beneficiind de spaţiul natural al pădurii de stejar de la marginea nord-estică a oraşului nostru, Muzeul Satului Bănăţean îşi redefineşte continuu menirea prin exercitarea funcţiilor sale care-l determină să fie o instituţie de cultură aflată în serviciul societăţii şi care colecţionează, conserv

300136 Timisoara str.Avram Imbroane nr.31
Latitude: 45.779532000000
Longitude: 21.263805000000