• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal
Poze slideshowPoze slideshow

Cilj

USPOSTAVITI SISTEM INFORMISANJA ZA PROMOVISANJE POSLOVNIH MOGUĆNOSTI U PREKOGRANIČNOJ OBLASTI

 

Sistem će se koristiti za kreiranje interaktivne platforme za promovisanje poslovnih mogućnosti u prekograničnom regionu.

Platforma će sadržati bazu podataka sa informacijama o populaciji, lokalitetu, obrazovnim objektima, poslovnim objektima, privredi.

Baza podataka će sadržati GIS informacije. GIS mape će biti dizajnirane tako da pokazuju informacije o poljoprivredi, zaštićenim područjima, raspoloživoj infrastrukturu i poslovnoj infrastrukturi. Mape će biti uključene u web portal kako bi se olakšao internet pristup zainteresovanim korisnicima.

Takođe, platforma će obuhvatiti softver za modeliranje podataka, kako bi se potencijalnim investitorima omogućio uvid u mogućnosti različitih poslovnih scenarija. Modeliranje podataka obuhvatiće softver za istraživanje različitih poslovnih investicionih projekata i njihove očekivane rezultate (finansijskog upravljanja za projekte).